Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Česká republika > Privacy & CookiesNebennavigationLogo

BildleisteHauptnavigationHauptinhaltInformace o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Následně bychom vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů v rámci používání našich internetových stránek.

Správce

Správcem pro tyto internetové stránky je

BUCHEN UmweltService GmbH
Emdener Straße 278
D-50735 Köln

Další informace o naší společnosti naleznete v našemimpresu.

Protokolování

Při používání webu dochází k přechodnému ukládání určitých spojovacích dat a údajů poskytnutých vaším internetovým prohlížečem. Pro účely provozování internetových stránek jsou protokolovány následující údaje:

  • IP adresa vyvolávacího počítače
  • Operační systém vyvolávacího počítače
  • Verze prohlížeče vyvolávacího počítače
  • Číslo vyžádaného souboru
  • Datum a čas vyžádání
  • Přenesené množství dat
  • Odkazující URL
  • Protokolování spojení

Pokud se tyto informace vztahují na osoby, používáme je pouze za účelem provozování webu a pro zachování důvěrnosti a integrity osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy (i pro technické účely síťové komunikace, pro rozpoznání vad a poruch a k odvrácení útoků). Jako právní základ pro toto zpracování údajů slouží čl. 6 f odst. 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Nejpozději po 7 dnech bude IP adresa vymazána. Ze zbývajících údajů již nelze odvodit odkaz na konkrétní osobu.
Kromě toho REMONDIS tyto informace týkající se chování při používání internetu v anonymizované podobě používá za účelem náležité prezentace a vylepšení webové stránky. Více informací týkajících se tohoto tématu naleznete v oddíle "Cookies" a "Google Analytics".

Práva, která máte jako subjekt údajů

Na požádání vás budeme písemně nebo elektronickou cestou informovat o tom, zda a jaké údaje o vaší osobě jsou u nás uloženy (čl. 15 GDPR) a také prověříme vámi podané žádosti týkající se výmazu (čl. 17 GDPR), opravy (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenosu (čl. 20 GDPR) vašich osobních údajů a při splnění příslušných podmínek je budeme realizovat. Za tímto účelem se obracejte na:

REMONDIS SE & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter - pověřenec pro ochranu osobních údajů -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
E-Mail: datenschutz@remondis.de

Totéž platí, když jste dali souhlas k zjišťování nebo použití osobních údajů a tento chcete zrušit. Takový souhlas můžete kdykoliv e-mailem nebo dopisem zrušit s účinkem do budoucna.

Právo podat stížnost

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

Kontaktní formulář/vyžádání informací

Pro komunikaci se zákazníky a zájemci poskytujeme na naší internetové stránce kontaktní formulář, jehož prostřednictvím můžete požádat o informace o našich produktech nebo s námi všeobecně navázat kontakt. Vedle dobrovolných údajů a obsahové náplně vaší zprávy požadujeme, abyste uvedli následující informace:

titul
příjmení
jméno
e-mailovou adresu

Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli váš dotaz zpracovat, abychom vás mohli správně oslovit a zaslat vám odpověď. Dotazy, které dojdou prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou ukládány jako e-mail a pravidelně se prověřuje, zda údaje mohou být smazány. Pokud údaje uložené v rámci vztahu se zákazníkem nebo zájemcem již nejsou zapotřebí nebo převažuje proti tomu stojící zájem zákazníka, příslušné údaje nejpozději po 180 dnech vymažeme, pokud to není v rozporu s povinnostmi k uchovávání údajů stanovenými zákonem. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud ke kontaktování dochází za účelem navázání smluvních vztahů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Předávání dat třetím stranám a mimo EU

Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze tehdy, když budete s předáním souhlasit, když je předání nutné pro provedení nabídek nebo služeb, které chcete využívat, nebo když existuje zákonem stanovená pravomoc pro předání a je zajištěno zachování vašich zájmů vyžadujících ochranu.

S výjimkou používání Google Analytics, Google Fonts a Google Maps nejsou žádné námi získávané osobní údaje zpracovávány v třetí zemi. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Co se týče používání Google Analytics, Google Fonts a Google Maps, je zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů ze strany Google Inc. v rámci účasti společnosti na tzv. "Privacy Shield" ("bezpečnostní štít") a opatřeních přijatých společností Google v oblasti ochrany a bezpečnosti údajů v EU. Viz také informace týkající se Google Analytics, Google Fonts a Google Maps.

Následující popis nabízí přehled třetích poskytovatelů služeb a jejich obsahové náplně včetně odkazů na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace týkající se zpracování údajů, a jak zde již bylo částečně řečeno, o možnostech vyjádření nesouhlasu s nežádoucí službou (tzv. opt-out):

Používání Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics je používána v zájmu náležité prezentace a vylepšení webové stránky a za účelem nastavení našich stránek na potřeby zákazníků. Jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu užívání webové stránky vámi jako uživatelem. Dále tato stránka využívá Google API, programové rozhraní, které poskytuje Google. V rámci tohoto využívání mohou být Googlu také předávány údaje, jako především IP adresa. Informace o tom, jak využíváte tyto webové stránky vygenerované pomocí cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech je celá adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto webu bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, pro vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se užívání webové stránky a užívání internetu vůbec. IP adresa předaná v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojována s jinými daty, která má Google k dispozici. Ukládání cookies můžete odmítnout zvolením příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování dat vygenerovaných prostřednictvím cookies a vztahujících se k vašemu užívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google, když si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete doplněk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód "anonymizeIp", abychom zajistili anonymizované shromažďování IP adres.

Shromažďování dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zakázat pomocí tzv. „opt-out cookie“, když kliknete na následující odkaz:: Deaktivovat Google Analytics

Informace týkající se podmínek ochrany údajů a podmínek pro používání Google Analytics naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Google Web Fonts

Pro jednotné zobrazení písma používáme takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Při zvolení stránky váš prohlížeč načte potřebné webové fonty do paměti vašeho internetového prohlížeče (browser cache), aby došlo ke správnému zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se vámi používaný prohlížeč musí spojit se servery společnosti Google. Na základě toho se Google dozví o tom, že prostřednictvím vaší IP adresy byla vyvolána naše webová stránka. Webové Fonty Google jsou používány pro jednotnou a přitažlivou prezentaci našich online nabídek. Jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o webových fontech Google naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních: https://www.google.com/policies/privacy/.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby nedocházelo k načítání fontů ze serverů Googlu (např. nainstalováním doplňků „addons“). Pokud váš prohlížeč nepodporuje fonty Googlu nebo když zakážete přístup na server Googlu, bude text zobrazován ve standardním písmu systému. Mějte na zřeteli, že naše webová stránka pak již neodpovídá našemu screen designu.

Google Maps

Pro přitažlivou prezentaci našich online nabídek a pro možnost snadného nalezení míst, která uvádíme na webu, využíváme prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Pro využití funkcí Google Maps je nutné uložení vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Když nesouhlasíte s tím, aby vaše údaje byly v budoucnu zasílány společnosti Google v rámci používání Google Maps, máte možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat, když si ve svém prohlížeči vypnete aplikaci JavaScript. Google Maps, a tedy ani zobrazení map na této internetové stránce pak nebude možné používat. Mějte prosím na zřeteli, že při deaktivování JavaScriptu pak již nebudou fungovat ani jiné funkce, které bychom vám na našem webu chtěli poskytnout.

Cookies

V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládány na váš pevný disk. Používáme také takzvané session cookies. Ty slouží k vytvoření jednoznačného spojení mezi vámi a našimi internetovými stránkami. Proto dochází k uložení pouze nahodilého ukazatele. Session cookie je při zavření prohlížeče automaticky odstraněn.

Pokud nechcete na svém počítači (nebo jiném zařízení) povolit cookies, můžete je ve svém internetovém prohlížeči deaktivovat. Může to však nepříznivě ovlivnit uživatelskou přívětivost a funkčnost webové stránky. Právní základ pro zpracování dat prostřednictvím souborů cookies pro účely provozování internetové stránky představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Naše webová stránka používá následující cookies:

Fe_typo_user
Session cookie pro vedení uživatelů systému Typo3
Tento soubor cookie je relevantní pouze pro administrátory webových stránek. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

PHPSESSID
Session cookie pro provozování webu v PHP
Slouží k opakovanému rozpoznání vašeho prohlížeče pro různé účely (například pro pamatování si vašeho jazykového nastavení). Doba uložení: po dobu otevření okna prohlížeče.

retinaSupport
Cookie si všímá, jestli váš displej má rozlišení Retina.
Doba uložení: 4 týdny.

i18next
Session cookie pro účely animace na úvodní obrazovce. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

cookieconsent_status
Tento cookie se vygeneruje, když na webové stránce kliknete na potvrzující odkaz obecného upozornění na používání cookies. Aplikace si tak pamatuje, že na další stránce nemá být upozornění zobraz.Fußzeile und CopyrightXERVON GmbH, org. sl. // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG