Upozornění o ochraně osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Níže bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek.

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za tyto internetové stránky

XERVON GmbH
Emdener Str. 278
50735 Köln

Další údaje o naší společnosti jsou uvedeny v naší tiráži.

Zaznamenávání do protokolu

Při používání webové stránky se dočasně uloží určité údaje o připojení a údaje poskytnuté z Vašeho internetového prohlížeče. K provozování internetové stránky se zaznamenávají následující údaje:

 • IP adresa počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • operační systém počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • verze prohlížeče počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • název otevřeného souboru
 • datum a čas načtení
 • přenesené množství dat
 • odkazující adresa URL
 • zaznamenání spojení

Pokud jsou tyto informace osobní, používáme je výlučně na účely provozování této webové stránky a k zachování důvěrnosti a integrity osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy (včetně technických účelů síťové komunikace, k odhalování chyb a poruch před útoky). Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 f odst. 1 písm. f GDPR.
IP adresu vymažeme nejpozději po 7 dnech. Ze zůstávajících údajů už nelze získat informace na identifikaci osob.
Kromě toho využívá společnost REMONDIS tyto informace o chování uživatelů v anonymizované formě na účely navrhování a zlepšování webových stránek podle potřeb. Více údajů najdete v části „Cookie“ a „Google Analytics“.

Vaše práva jako dotčené osoby

Na požádání Vám poskytneme písemné nebo elektronické informace o tom, zda a které údaje o Vaší osobě jsou u nás uložené (čl. 15 GDPR) a zkontrolujeme Vámi zadané údaje na vymazání (čl. 17 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenos Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) a v případě splnění předpokladů provedeme daný úkon. Za tím účelem se obraťte na:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

To samé platí, pokud jste poskytli svůj souhlas ke shromažďování nebo používání osobních údajů a chtěli byste jej odvolat. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu nebo dopisu s účinností do budoucnosti.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost u dozorčího úřadu. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů, jakož i jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Kontaktní formulář/informativní objednávky

V zájmu komunikace se zákazníky a zainteresovanými stranami nabízíme na naší internetové stránce kontaktní formulář, prostřednictvím něhož si můžete vyžádat informace o našich produktech nebo navázat s námi běžný kontakt. Vedle dobrovolných údajů a jejich obsahu zpráv požadujeme od Vás uvedení následujících informací:

oslovení
příjemní
jméno
e-mailovou adresu

Tyto údaje potřebujeme ke zpracování Vašeho požadavku, abychom Vás mohli správně oslovit a poskytnout Vám odpověď. Požadavky doručené prostřednictvím kontaktního formuláře se ukládají jako e-maily a pravidelně se kontrolují, aby se zjistilo, zda je možné údaje vymazat. Pokud by v rámci vztahu se zákazníkem nebo zájemcem nebyly dané údaje už potřebné nebo by převažovaly protichůdné zájmy zákazníka, příslušné údaje nejpozději po 180 dnech vymažeme, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností uchovávání údajů. Právním podkladem pro takové zpracování údajů je čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jde o navázání kontaktu kvůli započetí smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.

Postoupení údajů třetím stranám a mimo EU

Vaše osobní údaje postoupíme třetím stranám pouze tehdy, pokud jste s přenosem souhlasili, pokud je přenos potřebný k realizaci nabídky nebo služeb, které chcete využít, nebo pokud existuje zákonné oprávnění na přenos údajů a je zabezpečeno zachování Vašich zájmů, které si vyžadují ochranu.

S výjimkou používání služby Google Analytics, Google Fonts a služby Mapy Google se žádné osobní údaje, které shromažďujeme, nebudou zpracovávat ve třetí zemi. Poskytovatelem těchto služeb je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokud jde o použití služeb Goolge Analytics, Google Fonts a Google Maps, bude zabezpečena přiměřená úroveň ochrany údajů ze strany společnosti Google Inc. v rámci její účasti na tzv. „štít na ochranu osobních údajů (Privacy Shield)“ a společností Google budou přijata opatření v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti údajů v EU. K tomu viz i upozornění o Google Analytics, Google Fonts a Mapy Google.

Následující prezentace Vám nabízí přehled poskytovatelů služeb od třetích stran, jakož i o jejich obsazích i s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahují další pokyny ke zpracování údajů, a částečně na zde již uvedené protichůdné možnosti (tzv. opt-out):

Používání služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Využívání služby Google Analytics se provádí v zájmu navrhování a zlepšování webových stránek podle potřeb, jakož i v zájmu přizpůsobení našich stránek potřebám zákazníka. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají do paměti ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vámi používané internetové stránky. Tato stránka dále používá programové rozhraní Google API poskytované společností Google. V souvislosti s tímto použitím mohou být do společnosti Google rovněž přeneseny nějaké údaje, zejména IP adresa. Informace vytvářené pomocí souborů cookie o Vašem používání této internetové stránky se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace IP anonymizování na této internetové stránkce bude předtím Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácená. Jen ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam uložena ve zkrácené formě. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a v souvislosti s poskytováním dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude propojená s jinými údaji od společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale na to, že v takovém případě příp. nebude možné v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí souboru cookie a údajů týkajících se Vašeho používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, pokud si po kliknutí na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete příslušná rozšíření prohlížeče. Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby se zajistilo anonymizované zaznamenávání IP adres.

Zaznamenávání údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit tzv. souborem cookie Opt-Out tak, že kliknete na následující odkaz. Deaktivovat Google Analytics

Informace o podmínkách ochrany osobních údajů a podmínkách použití Google Analytics najdete na http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Web Fonts

Kvůli jednotnému zobrazování používáme typy písma, tzv. Web Fonts, poskytované společností Google. Při vyvolání stránky načte Váš prohlížeč do Vaší schránky prohlížeče tzv. Web Fonts, které jsou potřebné na správné zobrazování textů a typů písma. Za tím účelem se Váš prohlížeč musí spojit se servery společnosti Google. Díky tomu dostane společnost Google informaci o tom, že prostřednictvím Vaší IP adresy byla otevřena naše internetová stránka. Použití Google Web Fonts se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich nabídek online. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o službě Google Web Fonts jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. https://www.google.com/policies/privacy/.
Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby písma nenačetl ze serverů Google (např. instalace doplňků). Pokud Váš prohlížeč nepodporuje písma Google nebo zablokujete přístup na servery Google, text se zobrazí ve standardním písmu systému. Upozorňujeme Vás, že v důsledku toho již nebudou naše webové stránky odpovídat našemu designu obrazovky.

Mapy Google

V zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst, které uvádíme na webové stránce, využíváme přes rozhraní API službu Mapy Google. Chcete-li používat funkce služby Mapy Google, je nutné uložení Vaší IP adresy. Tato informace je obvykle přenesena na server Google v USA a tam je uložena. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem Vašich údajů do společnosti Google v rámci využívání služby Mapy Google, existuje možnost kompletně deaktivovat službu Mapy Google tak, že vypnete používání programu JavaScrip ve Vašem prohlížeči. Potom nelze využívat službu Mapy Google a tím i zobrazování map na této internetové stránce. Upozorňujeme Vás však, že pokud se deaktivuje program JavaScrip, nebudou fungovat ani další funkce, které bychom Vám rádi na naší webové stránce nabídli.

Soubory Cookie

V případě souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které se prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají na pevném disku. Používáme soubory cookie relace, tzv. session cookie. Jsou určeny k vytvoření jednoznačného spojení mezi Vámi a naší internetovou prezentací. Za tím účelem se jen uloží náhodné číslo. Soubory cookie relace se automaticky odstraní při zavření prohlížeče.

Nechcete-li mít na svém počítači (nebo jiném zařízení) žádné soubory cookie, můžete je na počítači deaktivovat. To však může ovlivnit jednoduchost používání a funkčnost webové stránky. Právním podkladem pro zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie za účelem provozování internetové stránky je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Naše webová stránka používá následující soubory cookie:

Fe_typo_user
Soubor session relace Typo3 pro správu uživatelů
Tento soubor cookie je relevantní jen pro správce webu. Nezpracovávají se žádné osobní údaje.

PHPSESSID
Soubor relace PHP pro provoz webové stránky
Slouží na opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče na různé účely (například k zapamatování Vašeho nastavení jazyka). Doba uložení: pokud je otevřené okno prohlížeče.

retinaSupport
Soubor cookie si zapamatuje, zda má Vaše obrazovka vyšší rozlišení (retina rozlišení).
Doba uložení: 4 týdny.

i18next
Soubor cookie relace na účely animace na úvodní stránce. Neukládají se žádné osobní údaje.

cookieconsent_status
Tento soubor cookie se vytvoří, pokud na webové stránce kliknete na potvrzující odkaz na všeobecné používání cookie. Aplikace si zapamatuje, že upozornění se na následující straně už nemá opět zobrazovat.


XERVON GmbH, org.sl // Společnost skupiny REMONDIS
TirážPokyny pro ochranu osobních údajůSkupina REMONDIS


  Napište nám

  Platí naše Upozornení o ochrane osobních údaju


  Brožury a certifikáty

  Veškeré úseky mají celoevropský certifikát pro management kvality a bezpečnosti v požadovaném rozsahu.
  více


  Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 12
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG