Upozornění o ochraně osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Níže bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek.

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za tyto internetové stránky

XERVON GmbH
Emdener Str. 278
50735 Köln

Další údaje o naší společnosti jsou uvedeny v naší tiráži.

Zaznamenávání do protokolu

Při používání webové stránky se dočasně uloží určité údaje o připojení a údaje poskytnuté z Vašeho internetového prohlížeče. K provozování internetové stránky se zaznamenávají následující údaje:

 • IP adresa počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • operační systém počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • verze prohlížeče počítače, na kterém byla stránka otevřená
 • název otevřeného souboru
 • datum a čas načtení
 • přenesené množství dat
 • odkazující adresa URL
 • zaznamenání spojení

Pokud jsou tyto informace osobní, používáme je výlučně na účely provozování této webové stránky a k zachování důvěrnosti a integrity osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy (včetně technických účelů síťové komunikace, k odhalování chyb a poruch před útoky). Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 f odst. 1 písm. f GDPR.

DIP adresa se po ukončení relace anonymizovaně uloží.

Kromě toho využívá společnost REMONDIS tyto informace o chování uživatelů v anonymizované formě na účely navrhování a zlepšování webových stránek podle potřeb. Více údajů najdete v části „Cookie“.

Vaše práva jako dotčené osoby

Na požádání Vám poskytneme písemné nebo elektronické informace o tom, zda a které údaje o Vaší osobě jsou u nás uložené (čl. 15 GDPR) a zkontrolujeme Vámi zadané údaje na vymazání (čl. 17 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenos Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) a v případě splnění předpokladů provedeme daný úkon. Za tím účelem se obraťte na:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

To samé platí, pokud jste poskytli svůj souhlas ke shromažďování nebo používání osobních údajů a chtěli byste jej odvolat. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu nebo dopisu s účinností do budoucnosti.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost u dozorčího úřadu.

The Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
CZ - 170 00 Praha 7
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz

Kontaktní formulář/informativní objednávky

V zájmu komunikace se zákazníky a zainteresovanými stranami nabízíme na naší internetové stránce kontaktní formulář, prostřednictvím něhož si můžete vyžádat informace o našich produktech nebo navázat s námi běžný kontakt. Vedle dobrovolných údajů a jejich obsahu zpráv požadujeme od Vás uvedení následujících informací:

oslovení
příjemní
jméno
e-mailovou adresu

Tyto údaje potřebujeme ke zpracování Vašeho požadavku, abychom Vás mohli správně oslovit a poskytnout Vám odpověď. Požadavky doručené prostřednictvím kontaktního formuláře se ukládají jako e-maily a pravidelně se kontrolují, aby se zjistilo, zda je možné údaje vymazat. Pokud by v rámci vztahu se zákazníkem nebo zájemcem nebyly dané údaje už potřebné nebo by převažovaly protichůdné zájmy zákazníka, příslušné údaje nejpozději po 180 dnech vymažeme, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností uchovávání údajů. Právním podkladem pro takové zpracování údajů je čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jde o navázání kontaktu kvůli započetí smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.

Postoupení údajů třetím stranám a mimo EU

Vaše osobní údaje postoupíme třetím stranám pouze tehdy, pokud jste s přenosem souhlasili, pokud je přenos potřebný k realizaci nabídky nebo služeb, které chcete využít, nebo pokud existuje zákonné oprávnění na přenos údajů a je zabezpečeno zachování Vašich zájmů, které si vyžadují ochranu.

S výjimkou používání služby Google Fonts a služby Mapy Google se žádné osobní údaje, které shromažďujeme, nebudou zpracovávat ve třetí zemi. Poskytovatelem těchto služeb je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokud jde o použití služeb Google Fonts a Google Maps, bude zabezpečena přiměřená úroveň ochrany údajů ze strany společnosti Google Inc. v rámci její účasti na tzv. „štít na ochranu osobních údajů (Privacy Shield)“ a společností Google budou přijata opatření v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti údajů v EU. K tomu viz i upozornění o Google Fonts a Mapy Google.

Následující prezentace Vám nabízí přehled poskytovatelů služeb od třetích stran, jakož i o jejich obsazích i s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahují další pokyny ke zpracování údajů, a částečně na zde již uvedené protichůdné možnosti (tzv. opt-out):

Google Web Fonts

Kvůli jednotnému zobrazování používáme typy písma, tzv. Web Fonts, poskytované společností Google. Při vyvolání stránky načte Váš prohlížeč do Vaší schránky prohlížeče tzv. Web Fonts, které jsou potřebné na správné zobrazování textů a typů písma. Za tím účelem se Váš prohlížeč musí spojit se servery společnosti Google. Díky tomu dostane společnost Google informaci o tom, že prostřednictvím Vaší IP adresy byla otevřena naše internetová stránka. Použití Google Web Fonts se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich nabídek online. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o službě Google Web Fonts jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. https://www.google.com/policies/privacy/.
Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby písma nenačetl ze serverů Google (např. instalace doplňků). Pokud Váš prohlížeč nepodporuje písma Google nebo zablokujete přístup na servery Google, text se zobrazí ve standardním písmu systému. Upozorňujeme Vás, že v důsledku toho již nebudou naše webové stránky odpovídat našemu designu obrazovky.

Mapy Google

V zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst, které uvádíme na webové stránce, využíváme přes rozhraní API službu Mapy Google. Chcete-li používat funkce služby Mapy Google, je nutné uložení Vaší IP adresy. Tato informace je obvykle přenesena na server Google v USA a tam je uložena. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem Vašich údajů do společnosti Google v rámci využívání služby Mapy Google, existuje možnost kompletně deaktivovat službu Mapy Google tak, že vypnete používání programu JavaScrip ve Vašem prohlížeči. Potom nelze využívat službu Mapy Google a tím i zobrazování map na této internetové stránce. Upozorňujeme Vás však, že pokud se deaktivuje program JavaScrip, nebudou fungovat ani další funkce, které bychom Vám rádi na naší webové stránce nabídli.

Matomo

Na našich webových stránkách používáme verzi programu Matomo implementovanou na našich vlastních serverech. Jedná se o analytický program typu open source určený ke statistickému vyhodnocování návštěvnosti naší stránky. Ze zjištěných výsledků bychom se rádi dozvěděli, jaké konkrétní stránky a jak často návštěvníci navštěvují. Nezajímáme se přitom o to, kdo konkrétně naše webové stránky navštěvuje. Implementace programu Matomo na našem serveru nepoužívá žádné soubory cookie. Ukládáme výhradně anonymizovaná uživatelská data za účelem získávání všeobecných statistických údajů bez podrobné analýzy uživatelského chování. Komplexní analýza uživatelského chování není konec konců z důvodu, že shromažďujeme anonymizované údaje, ani možná. IP adresy zaznamenávané v souborech protokolu serveru se ještě před přenesením do softwaru Matomo na našem serveru anonymizují a nahradí náhodně vybranou IP adresou. Na základě anonymizovaných dat není možné dohledat konkrétní IP adresu, protože se časové záznamy v softwaru Matomo randomizují.

Soubory Cookie

V případě souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které se prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají na pevném disku. Používáme soubory cookie relace, tzv. session cookie. Jsou určeny k vytvoření jednoznačného spojení mezi Vámi a naší internetovou prezentací. Za tím účelem se jen uloží náhodné číslo. Soubory cookie relace se automaticky odstraní při zavření prohlížeče.

Nechcete-li mít na svém počítači (nebo jiném zařízení) žádné soubory cookie, můžete je na počítači deaktivovat. To však může ovlivnit jednoduchost používání a funkčnost webové stránky. Právním podkladem pro zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie za účelem provozování internetové stránky je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Naše webová stránka používá následující soubory cookie:

Fe_typo_user
Soubor session relace Typo3 pro správu uživatelů
Tento soubor cookie je relevantní jen pro správce webu. Nezpracovávají se žádné osobní údaje.

PHPSESSID
Soubor relace PHP pro provoz webové stránky
Slouží na opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče na různé účely (například k zapamatování Vašeho nastavení jazyka). Doba uložení: pokud je otevřené okno prohlížeče.

retinaSupport
Soubor cookie si zapamatuje, zda má Vaše obrazovka vyšší rozlišení (retina rozlišení).
Doba uložení: 4 týdny.

i18next
Soubor cookie relace na účely animace na úvodní stránce. Neukládají se žádné osobní údaje.

cookieconsent_status
Tento soubor cookie se vytvoří, pokud na webové stránce kliknete na potvrzující odkaz na všeobecné používání cookie. Aplikace si zapamatuje, že upozornění se na následující straně už nemá opět zobrazovat.


XERVON GmbH, org.sl // Společnost skupiny REMONDIS
TirážPokyny pro ochranu osobních údajůSkupina REMONDIS


 • Napište nám

  Platí naše Upozornení o ochrane osobních údaju


 • Brožury a certifikáty

  Veškeré úseky mají celoevropský certifikát pro management kvality a bezpečnosti v požadovaném rozsahu.
  více


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 12
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG