Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Česká republika > SYSTÉM QHSE > Co ve společnosti XERVON dělámeNebennavigationLogo

BildleisteBezpečnost práce pro zaměstnance, odpovědnost za životní prostředí a společnost

HauptnavigationHauptinhaltBezpečnost je naší značkou

Bezpečnost práce pro pracovníky, odpovědnost za životní prostředí a za společnost: V průmyslovém podniku se do centra pozornosti stále výrazněji posouvá snaha zamezit rizikům. Aby společnost XERVON dostála rostoucím požadavkům, stanovila si sama standard kvality a bezpečnosti s vysokými požadavky, který je neustále kontrolován a zdokonalován. Tento standard se opírá o náš integrovaný systém managementu dle DIN EN ISO 9001 a 14001 a také dle systému SCCP a systému a mezinárodní normy OHSAS 18001 a je těmito systémy trvale zajišťován.

  • Školení pro větší bezpečnost

    Dobrá práce z hlediska zajištění bezpečnosti je také vždy známkou kvalitativně hodnotné, a tedy ekonomické práce Abychom náš vysoký standard neustále dál optimalizovali, vypracovali jsme pro každého našeho pracovníka speciální výcvikový program. Zejména pro vedoucí pracovníky byl zahájen program „SaFe - bezpečnost na řídicí úrovni“.

    Dbát na nízkou úroveň rizik

    V tomto programu jsou školeny všechny řídicí roviny mj. na téma „Zamezení rizik úrazů způsobených chováním“. Důvodem školení je skutečnost, že většina příčin úrazů v průmyslu vychází z chybného chování lidí a není způsobena technikou. Cílem programu je trvalé zvýšení schopnosti všech pracovníků reagovat na podněty a vytvoření optimální kultury na úseku bezpečnosti ku prospěchu všech zúčastněných.

Jednotné směrnice

Součástí tohoto programu je také 10 pravidel bezpečnosti práce v podnicích XERVON. Také tato pravidla slouží k neustálému zvyšování schopnosti všech pracovníků reagovat na podněty ve vztahu k tématu bezpečnosti práce. S naším 10 bodovým programem pro bezpečnost práce, který je znám na všech závodech a na všech stavbách, a který společně s filmem stále znovu uvádíme na školeních, vytváříme další základní předpoklad pro každodenní bezpečnou práci.

Interdisciplinární myšlení, řešení s dlouhodobým účinkem a maximální procesní bezpečnost vedou k managementu kvality a bezpečnosti, který vytváří důvěruFußzeile und CopyrightXERVON GmbH, org. sl. // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG