• Tiráž

  Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: Pokyny pro ochranu osobních údajů

  XERVON GmbH
  Emdener Straße 278
  50735 Köln
  Germany
  T +49 221 7177600
  F +49 221 7177338
  info.xervon@xervon.com

  Vedení společnosti:

  Hans-Dieter Behrens, Olaf Karrass, Carsten Lange, Klaus Thiele

  Sídlo společnosti:

  Kolín nad Rýnem

  Rejstříkový soud:

  Okresní soud v Kolíně nad Rýnem

  Číslo v rejstříku:

  HRB 77277

  Číslo daňového poplatníka:

  316/5957/5665

  DIČ:

  DE 811156259


Osoba odpovědná za novinářský a redakční obsah dle § 18 odst. 2 německé státní smlouvy o sdělovacích prostředcích (MStV)

Michael Schneider
tiskový mluvčí
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Německo

Obecné dotazy prosím zasílejte na e-mailovou adresu info@remondis.de.

Upozorňujeme, že žádosti o pracovní pozice nám lze zasílat výhradně přes naši stránku Kariéra. Žádosti, které nám budou doručeny jiným způsobem, bohužel musíme vzhledem k předpisům o ochraně osobních údajů bez dalšího zpracování smazat.

Pokud máte konkrétní dotazy týkající se odvozu nebo přistavení kontejnerů ve vaší lokalitě, obraťte se na linku zřízenou pro tento účel: 0800 122 32 55. Kontaktní údaje vaší regionální pobočky najdete na adrese remondis-locations.com.

Koncepce a struktura

www.yomomo.de

Realizace a CMS

www.trisinus.de


1. Obsah webové stránky

Naše nabídky na webu se snažíme prezentovat tak, aby byly vždy aktuální, obsahově správné a úplné. Navzdory tomu nelze zcela vyloučit výskyt chyb. Z toho důvodu nepřebíráme žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního charakteru, které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, příp. používáním chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, ledaže by byly chyby úmyslné nebo byly způsobeny z hrubé nedbalosti.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, smazat nebo zveřejnit dočasně nebo trvale zrušit části stran nebo celou nabídku.
Toto vyloučení zodpovědnosti je součástí naší internetové nabídky. Pokud by jednotlivé formulace nebo části tohoto textu neodpovídaly vůbec nebo by už kompletně neodpovídaly současné právní situaci, nebude se to týkat ostatních částí.  

2. Externí odkazy a linky

Nemáme žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů všech propojených stránek nebo stránek, na které se odkazuje, i pokud odkaz na tyto stránky byl vytvořen na naší webové stránce. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvlášť za škody, které vznikly používáním nebo nepoužíváním takto poskytnutých informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno.

3. Autorské právo a právo k ochranným známkám

Všechny ochranné známky a označení zboží uváděné v rámci internetové nabídky a příp. značky chráněné třetími stranami podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva k ochranným známkám a právům vlastnictví příslušných zaregistrovaných vlastníků.
Autorské právo na zveřejněné, námi vytvořené objekty zůstává vyhrazeno pouze nám, jako autorovi těchto stránek. Kopírování nebo používání takových grafik, audiodokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez našeho výslovného souhlasu.

4. Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů jsme si vybrali buď mužskou nebo ženskou formu podstatných jmen týkajících se osob. To v žádném případě neznamená diskriminaci opačného pohlaví. Obsahem našich webových stránek se obracíme stejně na ženy i muže.

5. Řízení o urovnání sporů

Nerealizuje se žádná účast na řízení urovnání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.
Prostřednictvím následujícího odkazu se můžete dostat na platformu Evropské komise zaměřené na online urovnání sporů: ec.europa.eu/consumers/odr


XERVON GmbH, org.sl // Společnost skupiny REMONDIS
TirážPokyny pro ochranu osobních údajůSkupina REMONDIS


 • Napište nám

  Platí naše Upozornení o ochrane osobních údaju


 • Brožury a certifikáty

  Veškeré úseky mají celoevropský certifikát pro management kvality a bezpečnosti v požadovaném rozsahu.
  více


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 12
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG